mở cửa ra cho nắng sớm vào nhà

💓 🙂 
mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng #Nhà
nắng cùng em hát và cùng chơi múa vòng
có cô chim khuyên khen là vui quá
vui cùng nắng sớm
Ơ ơ, má ai cũng hồng…
-Nắng Sớm- (nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích)

#Nhà
#thờigian
#nắngsớm
#niềmvuinhỏ
#sángkiếnnhỏ
#nângtầmcuộcsống
#đôngtâyhộitụnhé☘️
#tráiđấtnàylàcủachúngmình
nguồn ảnh: the word wide web

www.NguyenloiMoving.Vn
tận tâm●nâng tầm cuộc sống

mở cửa ra cho nắng sớm vào nhà
5 (1) vote
12:29 pm T