Ở NGUYENLOIMOVING, CHÚNG TÔI THƯỜNG GỌI NHAU BẰNG CÁI TÊN RẤT THÂ N THƯƠNG “BÁC TÀI- HẬU CẦN”

Posted on Posted in Uncategorized

Ở NGUYENLOIMOVING, CHÚNG TÔI THƯỜNG GỌI NHAU BẰNG CÁI TÊN RẤT THÂ N THƯƠNG “BÁC TÀI- HẬU CẦN”

[English below]

Ở NguyenloiMoving chúng tôi thường gọi nhau bằng những cái tên thân thương mà mọi người không thường hay gọi. Chúng tôi thường gọi những anh tài xế vui tính bằng “Bác tài” và gọi các Bạn hỗ trợ chuyển dọn bằng cái tên dễ thương – “Hậu cần”. Chúng tôi đặt tên phòng “tài xế – hậu cần” là phòng “truyền tải” với mong muốn chuyển tải đến khách hàng, cộng đồng những giá trị cốt lõi của NLM đang có.

Vốn dĩ, nhiều người nhắc đến nghề tài xế tải với một cách nhìn không mấy thiện cảm. Nhưng NLM muốn dùng những tên gọi trân trọng nhất, dễ thương nhất dành cho các anh vì nghề nghiệp nào cũng đáng quý và đáng trân trọng.

“Không có nghề cao quý, chỉ có con người cao quý, không có kiếm pháp vô địch, chỉ có con người vô địch” – Miyamoto Musashi

At NguyenloiMoving, we call our drivers “BÁC TÀI” and call our movers “HẬU CẦN” (a friendly and appreciated way to call drivers and movers), not like the common way people use. People usually regard “driver” unfavorably but NguyenloiMoving creates the own name with huge respect and love. Every job is deserved to be noble.

#Nhà
#Báctài #Hậucần
#Chuyểnnhàtậntâm
#Nângtầmcuộcsống
#VạnsựkhởiđầuVUI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *