Xin chào! em bé tập đếm

💓
Xin chào! em bé tập đếm
nào các Bạn cùng ra đây, ta hát chung một bài nào
nào các Bạn cùng giơ tay, ta đếm cho thật đều
một với 1 là hai
2 thêm hai là 4
bốn với một là năm,
5 ngón tay thật đều 🙂
Xin chào! ông lão…
☘️
Archimedes: “give me 1 fulcrum, and I shall move the world…

#Nhà
#thờigian
#chữVÀsố
#điểmtựanào
#niềmvuinhonhỏ
#nângtầmcuộcsống☘️
#đôngtâyhộingộnhé
#tráiđấtnàylàcủachúngmình
mong nhiều điều tốt lành đến mọi người
nguồn ảnh: khyentsefoundation.org/vimalakirti/

Xin chào! em bé tập đếm
5 (1) vote
7:18 pm T