Xin chào! em bé và nụ thược dược hát

💓
Xin chào! em bé và nụ thược dược hát 
đứng im ngoài hàng dậu
Em mỉm nụ nhiệm mầu
lặng nhìn em kinh ngạc
vừa thoáng nghe em hát
bài ca em thiên thâu
Ta sụp lạy cúi đầu
(thược dược – Quách Thoại)
Xin chào! em bé, lá xanh và bông hồng nở…
☘️
i see trees of green, red roses too
i see them bloom for me and you
And, i-think-to-myself what a wonderful world
.
i hear babies crying, I watch them grow
they’ll learn much more than I’ll never know
Yes, i-think-to-myself what a wonderful world…

#Nhà
#thờigian
#bônghồng
#nụthượcdược
#niềmvuinhonhỏ
#nângtầmcuộcsống☘️
#đôngtâyhộingộnhé
#tráiđấtnàylàcủachúngmình
mong nhiều điều tốt lành đến mọi người

Xin chào! em bé và nụ thược dược hát
Đánh giá của Bạn
11:03 am T