xin chào! ma vương, bọn tiểu quỷ và anh em nhà Y Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

💓 🙂
xin chào! ma vương, bọn tiểu quỷ và anh em #Nhà Y Văn
(trích truyện: vương quốc của những người khùng – Leo TOLSTOY | Yên Chi dịch)
Lúc bấy giờ Ma Vương, vua của các loài ma, lấy làm bực tức mà thấy anh em nhà Y Văn đã không cải vã đánh lộn nhau vì gia sản mà trái lại còn chia nhau của cải một cách hoan hỷ nữa. Nó cho gọi ba tên tiểu quỷ lại và ra lệnh:
.
“Tụi bây nghe đây. Nhà kia có ba đứa con trai: Xa Mạnh thằng Lính, Ta La thằng Bụng Bự và Y Văn thằng Khùng. Đáng lý chúng phải đánh nhau vỡ đầu, nhưng trái lại chúng còn sống rất êm thấm trong tình anh em. Mà sở dĩ chúng được như thế là do thằng khùng nhường nhịn. Ba đứa bây phải chia nhau, mỗi đứa tìm tới một thằng, và làm sao cho ba đứa tranh dành giận dữ với nhau đến nước chúng phải choảng nhau vỡ đầu. Tụi bây làm được điều đó hay không?”
.
Bọn tiểu quỷ trả lời: thưa Đại Vương, chúng tôi làm được…
☘️
(có lẽ – Bùi Giáng)
Người nằm ngủ thấy gì
Thấy rất nhiều nắng lạ
Những chùm bông rất xanh
Có lẽ bông là lá
Người nằm ngủ thấy gì
Chẳng thấy gì hết cả
Ngài thử nằm ngủ đi
Đừng hỏi gì hết cả…

#Nhà
#thờigian
#talabụngbự
#ythằngkhùng
#niềmvuinhonhỏ
#sángkiếnnhonhỏ
#nângtầmcuộcsống☘️
#đôngtâyhộingộnhé
#tráiđấtnàylàcủachúngmình
nguồn ảnh: World Wide Web

xin chào! ma vương, bọn tiểu quỷ và anh em nhà Y Văn
5 (1) vote
1:43 pm T