xin chào, mặt trời tí hon

💓 🙂
xin chào,
“cháu vẽ ông mặt trời
miệng ông cười thật tươi

Acsimet: “hãy cho tôi một điểm tựa, tôi có thể nhấc bổng cả trái đất”

em bé: không cần điểm tựa, con cũng là mặt trời, mặt trời tí-hon? việc của mặt trời là tự khởi tỏa sáng
miệng con cười thật tươi 🌞

#Nhà
#thờigian
#mặttrờitíhon
#niềmvuinhonhỏ
#nângtầmcuộcsống
#đôngtâyhộingộnhé☘️
#tráiđấtnàylàcủachúngmình
nguồn ảnh: World Wide Web

xin chào, mặt trời tí hon
5 (1) vote
9:15 am T