xin chào! tết trung thu em rước đèn đi chơi

💓 xin chào! tết trung thu em rước đèn đi chơi
trăng cũng vừa lên và hai-cánh-cửa-tùng cũng đã khép chặt lối mòn ||
chàng nàng em bé đứng dậy
Ơi! trăng sáng quá…
☘️
Fly me to the Moon
fill my heart with song
let me sing for ever more
you are all I long for
all I worship and adore
in other words, please, be True
in other words, I-Love-You …

#Nhà
#thờigian
#ánhtrăng
#niềmvuinhỏ
#trungthu2019
#nângtầmcuộcsống☘️
#đôngtâyhộingộnhé
#tráiđấtnàylàcủachúngmình
mong nhiều điều tốt lành đến mọi người 

xin chào! tết trung thu em rước đèn đi chơi
5 (1) vote
1:00 pm T