Đóng và mở gói

Vạch một kế hoạch đóng gói riêng đối với đồ đạc có giá trị.
Một vài người thích tự mình đóng gói các món đồ của họ, trong khi những người khác lại là yêu cầu hậu cần chuyên nghiệp có khả năng giúp đỡ tốt phần việc này. Với một trong hai cách đó, Nguyên Lợi có thể thiết kế dịch vụ đóng gói đáp ứng khung thời gian, ngân sách và tất cả tài sản của Bạn. Dù cho Bạn chọn lựa cách nào, chúng tôi cũng sẽ lo việc chất hàng, di chuyển và dỡ hàng. Thêm nữa, Bạn sẽ có được sự bảo toàn nguyên vẹn tài sản và sự giúp đỡ của người điều phối vận chuyển, hỗ trợ Bạn trong suốt quá trình vận chuyển.

Dịch vụ đóng gói

Bạn tự đóng gói mọi thứ

 • Bạn đóng gói tại nhà.
 • Hậu Cần phủ bọc đồ đạc của bạn để vận chuyển.
 • Bạn có thể yêu cầu giúp đỡ từ Nguyên Lợi nếu cần.
Nguyên Lợi đóng gói một phần

 • Nguyên Lợi lên kế hoạch dựa vào nhu cầu của bạn.
 • Hậu Cần đóng gói ít nhiều theo ý của bạn
 • Hậu Cần phủ & bọc đồ đạc của bạn để vận chuyển.
Nguyên Lợi đóng gói toàn bộ

 • Nguyên Lợi đem tất cả dụng cụ và đóng gói cho bạn.
 • Chúng tôi phủ bọc đồ đạc của bạn để vận chuyển.
 • Bạn không phải động tay vào bất cứ thứ gì.

Dịch vụ tháo dỡ

Bạn tự tháo dỡ mọi thứ

 • Nguyên Lợi đặt từng kiện đồ theo đúng vị trí.
 • Hậu Cần đặt đồ đạc nơi bạn muốn.
 • Bạn dành thời gian để tháo dỡ và bố trí đồ đạc.
Nguyên Lợi tháo dỡ một phần

 • Hậu Cần đặt từng kiện đồ theo đúng vị trí.
 • Hậu Cần đặt đồ đạc nơi bạn muốn.
 • Hậu Cần tháo dỡ theo như yêu cầu của bạn và dọn dẹp các kiện đồ rỗng
Nguyên Lợi tháo dỡ toàn bộ

 • Hậu Cần đặt đồ đạc nơi bạn muốn.
 • Hậu Cần tháo dỡ từng kiện hàng và đặt các món đồ để bạn lấy đi.
 • Hậu Cần kéo những kiện đồ rỗng đi sau khi hoàn tất tháo dỡ chúng.