Xin chào, em bé ông lão con trâu và cây lúa

💓  🙂 
Xin chào, em bé cưỡi trâu:
“ai bảo chăn trâu là khổ
Chăn trâu sướng lắm chứ
Ngồi mình trâu, phất ngọn cờ lau 
Và miệng hát nghêu ngao
Vui thú không quên học đâu

Xin chào, ông lão tìm trâu:
“nao nao vạch cỏ kiếm tìm trâu
núi thẳm đường xa nước lại sâu
kiệt sức mệt nhoài tìm chẳng thấy
chỉ nghe réo rắt giọng ve sầu

Xin chào, cây lúa sớm trổ bông
cỏ ngàn thơm phức, trâu ăn đầy (y ỳ y) đồng…

#Nhà
#thờigian
#niềmvuinhỏ
#sángkiếnnhỏ
#ônglãocưỡitrâu
#nângtầmcuộcsống
#đôngtâyhộingộnhé☘️
#tráiđấtnàylàcủachúngmình
HiMoving.Vn
tận tâm●nâng tầm cuộc sống

Xin chào, em bé ông lão con trâu và cây lúa
5 (1) vote
8:37 am T Kim